Auerhoen_AEH_1336_04

AEH_1336_04

Auerhoen (Tetrao urogallus) Trysil/Ostby Hedmark Noorwegen

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.