Verspreidbladig goudveil_VBG_8075_04

VBG_8075_04

Verspreidbladig goudveil (Chrysosplenium alternifolium) Dovrefjell/Sundalsfjella Noorwegen

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.