Knikkend nagelkruid_KGK_1473_04

KGK_1473_04

Knikkend nagelkruid (Geum rivale) Kongsvold Dovrefjell/Sundalsfjella Noorwegen

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.