Zwartwordende wasplaat_ZWP_6971_02

ZWP_6971_02

Zwartwordende wasplaat (Hygrocybe conica) Dovrefjell?sundalsfjella Noorwegen

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.