Melkzwam ssp _MZsp_7150_03

MZsp_7150_03

Melkzwam ssp (Lactarius) Elverum/Hedmarken Noorwegen

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.