Gewoon schorsmos _GSM_1816_07

GSM_1816_07

Gewoon schorsmos (Hypogymnia physodes) Elverum/Hedmarken Noorwegen

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.