Kopergroene bekerzwam _KGZ_6681_04

KGZ_6681_04

Kopergroene bekerzwam (Chlorosplenium aeruginascens) Boswachterij Dorst Dorst

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.