Inktviszwam _IVZ_3219_55

IVZ_3219_55

Inktviszwam (Clathrus archeri) (duivelsei) de Brand Udenhout

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.