Grijze buisjeszwam _GBZ_4010_05

GBZ_4010_05

Grijze buisjeszwam (Bjerkandera adusta) de Mortelen Oirschot

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.