Gewone hertenzwam_GHZ_6741_04

GHZ_6741_04

Gewone hertenzwam (Pluteus cervinus) Boswachterij Dorst Dorst

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.