Geweizwammetje _GWZ_3515_04

GWZ_3515_04

Geweizwammetje (Xylaria hypoxylon) Boswachterij Dorst Dorst

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.