Geweizwammetje_GWZ_2971_01

GWZ_2971_01

Geweizwammetje (Xylaria hypoxylon) Oude warande Tilburg N-Br

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.