Beukenweerschijnzwam _BWSZ_6097_03

BWSZ_6097_03

Beukenweerschijnzwam (Inonotus nodulosus) Huis ter Heide Tilburg

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.