Berkenzwam_BZW_1941_02

BZW_1941_02

Berkenzwam (Piptoporus betulinus) de Oude warande TilburgN-Br

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.