Asgrauwe kaaszwam_AKZ_1736_02

AKZ_1736_02

Asgrauwe kaaszwam (Spongiporus tephroleucus) de Brand Udenhout

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.