Wapiti (Elk)_WPT_15:9:03_32

WPT_15:9:03_32

Wapiti (Elk) Edelhert (Cervus elaphus) Jasper British columbia Canada

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.