Orca_ORC_5:9:03_63

ORC_5:9:03_63

Orca Killer whale Orka (Orcinus orca) Johnston strait Vancouver island Canada

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.