Orca Killer whale_ORC_10:9:08_16

ORC_10:9:08_16

Orca Killer whale Orka (Orcinus orca) Johnston strait Vancouver island Canada

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.