Mountain goat_MTG_21:9:03_26

MTG_21:9:03_26

Mountain goat (Oreamnos americanus) Columbian ice fields Jasper Canada

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.