Humpback whale_HBW_17:9:08_50

HBW_17:9:08_50

Humpback whale Bultrug (Megaptera novaeangliae) Blackfish sound/Johnston strait Vancouver island Canada

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.