Golden-mantled ground squirrel_GLS_13:9:02_114

GLS_13:9:02_114

Golden-mantled ground squirrel (Spermophilus lateralis) Johnston canyon Banff Canada

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.