Columbian ground squirrel_CGS_17:8:02_09

CGS_17:8:02_09

Columbian ground squirrel (Spermophilus columbianus) Yoho valley YohoNP Canada

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.