Cascade golden-mantled ground squirrel_CMS_1:9:03_01

CMS_1:9:03_01

Cascade golden-mantled ground squirrel (Spermophilus saturatus) ManningPP British columbia Canada

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.