Black-tailed deer_BTD_8:9:03_19

BTD_8:9:03_19

Black-tailed deer (Odocoileus hemionus) Telegraph cove Vancouver island Canada

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.