Bighorn sheep_BHS_22:9:02_14

BHS_22:9:02_14

Bighorn sheep (Ovis canadensis) Mount Norquay road Banff Canada

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.