Bighorn sheep_BHS_20:9:03_40

BHS_20:9:03_40

Bighorn sheep (Ovis canadensis) Wilcox pass Jasper Canada

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.