Bighorn sheep_BHS_18:9:03_79

BHS_18:9:03_79

Bighorn sheep (Ovis canadensis) Wilcox pass Jasper Canada

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.