Bighorn sheep_BHS_17:9:03_109

BHS_17:9:03_109

Bighorn sheep (Ovis canadensis) Wilcox pass Jasper Canada

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.