White-tailed ptarmigan_WTP_23:8:08_02

WTP_23:8:08_02

White-tailed ptarmigan (Lagopus leucurus) Sulphur mountain Banff British columbia Canada

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.