Stellers jay_SJ_25:9:04_07

SJ_25:9:04_07

Stellers jay (Cyanocitta stelleri) Telegraph cove vancouver island Canada

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.