Spruce grouse_SCG_1:9:06_32

SCG_1:9:06_32

Spruce grouse (Falcipennis canadensis) ManningPP British columbia Canada

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.