Bald eagle_BE_11:9:08_01

BE_11:9:08_01

Bald eagle (Haliaeetus leucocephalus) Knight inlet British columbia Canada

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.