Yellow glacier-lily_YGL_21:8:02_23

YGL_21:8:02_23

Yellow glacier-lily (Erythronium grandiflorum) GlacierNP Canada

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.