Indian paintbrush_IPB_23:8:03_22

IPB_23:8:03_22

Indian paintbrush (Castilleja miniata) Mount RevelstokeNP Canada

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.