Sulpher pixie-cup_SPC_9:8:03_19

SPC_9:8:03_19

Sulpher pixie-cup (Cladonia sulphurina) Mount Edith Cavel Jasper Canada

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.