Compton tortoishell_CTS_28:8:06_06

CTS_28:8:06_06

Compton tortoishell (Nymphalis vaualbum) Natural bridge YohoNP Canada

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.