Chinook salmon_CNZ_11:9:03_112

CNZ_11:9:03_112

Chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha) Knight inlet Glendale river Canada

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.