Wim de Kroon – Natuurfotografie

Natuurfotografie en met name dierenfotografie vereist in de vrije natuur veel tijd en geduld. Opnamen van in het wild levende dieren vergen, naast voldoende kennis over het onderwerp, een gedegen voorbereiding en organisatie. Tijdens de voorbereiding thuis kan men al vele bronnen raadplegen over het gedrag van soorten, waar en wanneer ze voorkomen en andere wetenswaardigheden.

Huiswerk en planmatige aanpak dus!

Geduld, gedrevenheid, inzicht, avontuur en uithoudingsvermogen zijn de eigenschappen welke, een natuurfotograaf, ten alle tijden moet bezitten om goede resultaten te bereiken.

Veel plezier op deze website.

Wim de Kroon

Onze Producten

Copyright © Wim de Kroon, alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Wim de Kroon.